Zdania warunkowe - typ 2 (2) - If I were you...

Zdania warunkowe typu 2 są używane aby dawać porady. Połącz poradę z problemem.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone