Zdania warunkowe (typ 2) - If I were you...

Zdania warunkowe typu 2 są używane aby dawać porady. Połącz poradę z problemem.Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone