1

Zdania warunkowe (typ 1) - połącz (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

2

Zdania warunkowe (typ 1) - połącz (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

3

Zdania warunkowe (typ 1) - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Zdania warunkowe (typ 1) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Zdania warunkowe (typ 1) - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Zdania warunkowe (typ 2) - połącz
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

7

Zdania warunkowe (typ 2) - If I were you...
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

8

Zdania warunkowe (typ 2) - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

9

Zdania warunkowe (typ 2) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

10

Zdania warunkowe (typ 2) - przetłumacz fragmenty
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

11

Zdania warunkowe (typ 2) - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

12

Zdania warunkowe - typ 1 i 2 (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

13

Zdania warunkowe - typ 1 i 2 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

14

Zdania warunkowe (typ 3) - połącz
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2

15

Zdania warunkowe (typ 3) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

16

Zdania warunkowe (typ 3) - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

17

Zdania warunkowe (typ 3) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

18

Zdania warunkowe (typ 1,2,3) - połącz
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2

19

Zdania warunkowe (typ 1,2,3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B2

20

Zdania warunkowe (typ 1,2,3) - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone