1

Zdania warunkowe - typ 0 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

2

Zdania warunkowe - typ 0 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

3

Zdania warunkowe - typ 0 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Zdania warunkowe - typ 1 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

5

Zdania warunkowe - typ 1 (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

6

Zdania warunkowe - typ 1 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Zdania warunkowe - typ 1 (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Zdania warunkowe - typ 1 (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Zdania warunkowe - typ 0 i 1 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

10

Zdania warunkowe - typ 0 i 1 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Zdania warunkowe - typ 0 i 1 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Zdania warunkowe - typ 2 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

13

Zdania warunkowe - typ 2 (2) - If I were you...
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

14

Zdania warunkowe - typ 2 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

15

Zdania warunkowe - typ 2 (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

16

Zdania warunkowe - typ 2 (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

17

Zdania warunkowe - typ 2 (6) - Tłumaczenie fragmentów zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

18

Zdania warunkowe - typ 0, 1 i 2 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

19

Zdania warunkowe - typ 0, 1 i 2 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

20

Zdania warunkowe - typ 0,1 i 2 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

21

Zdania warunkowe - typ 1 i 2 (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

22

Zdania warunkowe - typ 1 i 2 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

23

Zdania warunkowe - typ 3 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

24

Zdania warunkowe - typ 3 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

25

Zdania warunkowe - typ 3 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

26

Zdania warunkowe - typ 3 (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

27

Zdania warunkowe - typ 1,2,3 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

28

Zdania warunkowe - typ 1,2,3 (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1
B2

29

Zdania warunkowe - typ 1,2,3 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

30

Zdania warunkowe - typ 2 i 3
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

31

Zdania warunkowe - typ 0, 1, 2 i 3
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

32

Zdania warunkowe mieszane - typ 2+3 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2
C1

33

Zdania warunkowe mieszane - typ 2+3 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

34

Zdania warunkowe mieszane - typ 3+2 (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B2
C1

35

Zdania warunkowe mieszane - typ 3+2 (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

36

Zdania warunkowe mieszane - typ 3+2 (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

37

Zdania warunkowe - typ 0, 1, 2, 3 oraz mieszane (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

38

Zdania warunkowe - typ 0, 1, 2, 3 oraz mieszane (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

39

Zdania warunkowe - typ 2, 3 oraz mieszane
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

40

Zdania warunkowe - typ 3 oraz mieszane 3+2
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B2
C1

41

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do teraźniejszości (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1
B2
C1

42

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do teraźniejszości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

43

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do teraźniejszości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

44

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do teraźniejszości (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2
C1

45

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2
C1

46

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

47

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

48

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2
C1

49

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przyszłości (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2
C1

50

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przyszłości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

51

Konstrukcja I wish / If only - w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1
B2
C1

52

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2
C1

53

Konstrukcja I wish / If only w odniesieniu do przeszłości , teraźniejszości i przyszłości (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2
C1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone