Past Simple i Past Continuous (2)

Połącz początki i końce zdań.