Past Simple i Past Continuous (2)

Połącz początki i końce zdań.Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone