Past Simple i Past Continuous (3)

Połącz początki i końce zdań.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone