Past Simple i Past Continuous (3)

Połącz początki i końce zdań.