Przymiotnik + przyimek (5)

Połącz aby utworzyć zdania lub pytania.