Przymiotnik + przyimek (4)

Połącz aby utworzyć zdania lub pytania.