Przymiotnik + przyimek (3)

Połącz aby utworzyć zdania lub pytania.