Różne wyrażenia związane z środowiskiem (3)

Połącz wyrazy aby utworzyć wyrażenia.