1

Świat przyrody - Pogoda - słownictwo (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

2
NEW

Świat przyrody - Earth Day (Dzień Ziemi)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
B1

3

Świat przyrody - Pogoda - Słownictwo (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Świat przyrody - Pogoda (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

5

Świat przyrody - Pogoda HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Świat przyrody - Zwierzęta domowe
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Świat przyrody - Zwierzęta
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Świat przyrody - Młode zwierzęta
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

9

Świat przyrody - Owady
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

10

Świat przyrody - Zwierzęta morskie
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

11

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (EASY) (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

12

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (HARD) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

13

Świat przyrody - Zwierzęta (EASY) (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Świat przyrody - Zwierzęta (HARD) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

15

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (EASY) (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

16

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (HARD) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

17

Świat przyrody - Zwierzęta (EASY) (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

18

Świat przyrody - Zwierzęta (HARD) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

19

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (EASY) (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

20

Świat przyrody - Zwierzęta - słownictwo (HARD) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

21

Świat przyrody - Zwierzęta (EASY) (3)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

22

Świat przyrody - Zwierzęta (HARD) (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

23

Świat przyrody - Miesiące i pory roku - słownictwo (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

24

Świat przyrody - Miesiące i pory roku - słownictwo (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

25

Świat przyrody - Miesiące i pory roku (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

26

Świat przyrody - Miesiące i pory roku (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

27

Świat przyrody - Ogród (słownictwo) (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1
A2

28

Świat przyrody - Ogród (słownictwo) (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

29

Świat przyrody - Ogród (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

30

Świat przyrody - Ogród (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

31

Świat przyrody - Katastrofy naturalne - słownictwo (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

32

Świat przyrody - Katastrofy naturalne - słownictwo (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2

33

Świat przyrody - Katastrofy naturalne (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

34

Świat przyrody - Katastrofy naturalne (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

35

Świat przyrody - Geografia (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

36

Świat przyrody - Geografia (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

37

Świat przyrody - Przyroda
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

38

Świat przyrody - Zdania z lukami
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

39

Świat przyrody - Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

40

Świat przyrody - Różne wyrażenia (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

41

Świat przyrody - Różne wyrażenia (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

42

Świat przyrody - Środowisko - słownictwo (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

43

Świat przyrody - Środowisko - słownictwo (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

44

Świat przyrody - Środowisko - słownictwo (3)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

45

Świat przyrody - Środowisko (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

46

Świat przyrody - Środowisko (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

47

Świat przyrody - Ochrona środowiska (EASY)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

48

Świat przyrody - Ochrona środowiska (HARD)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1
B2

49

Świat przyrody - Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

50

Świat przyrody - Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

51

Świat przyrody - odd-one-out
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

52

Świat przyrody - Rozsypanka wyrazowa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

53

Świat przyrody - Tłumaczenie zdań
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

54

Świat przyrody - Napisz...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

55

Świat przyrody - Zapytaj swojego rozmówcę...
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone