Różne wyrażenia związane z środowiskiem (2)

Połącz wyrazy aby utworzyć wyrażenia.