Różne wyrażenia związane z środowiskiem (1)

Połącz wyrazy aby utworzyć wyrażenia.