Konstrukcja It's (high) time + Past Simple (1)

Połącz.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone