Zaimki zwrotne: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves (1)

Połącz.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone