Różne liczby (5)

Zapisz liczby słownie. Nie używaj przecinków. Pamiętaj o myślnikach (np. seventy-eight). Pamiętaj o użyciu słowa 'and' (np. one hundred and twenty-one).


1. 825
2. 361
3. 5002
4. 985
5. 5670
6. 3490
7. 1001
8. 4050
9. 315
10. 1000
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone