Różne liczby (4)

Zapisz liczby słownie. Nie używaj przecinków. Pamiętaj o myślnikach (np. seventy-eight). Pamiętaj o użyciu słowa 'and' (np. one hundred and twenty-one).


1. 34
2. 700
3. 130
4. 546
5. 689
6. 351
7. 909
8. 300
9. 427
10. 548
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone