Różne liczby (3)

Zapisz liczby słownie. Nie używaj przecinków. Pamiętaj o myślnikach (np. seventy-eight). Pamiętaj o użyciu słowa 'and' (np. one hundred and twenty-one).


1. 28
2. 7
3. 35
4. 48
5. 12
6. 82
7. 90
8. 3
9. 67
10. 71
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone