Godziny (3)

Napisz godziny słownie.


1. 10.15 - a
2. 4.30 - half
3. 6.50 - ten
4. 8.45 - a
5. 15.20 - three
6. 20.05 - five
7. 1.30 - half
8. 22.45 - a
9. 11.35 - eleven
10. 19.50 - ten
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone