Godziny (1)

Uzupełnij godziny w następujacym formacie: 07:55, 12:00 uwzględniając dwudziesto cztero godzinny zegar (np. five o'clock p.m. 17:00)


1. a quarter to nine (a.m.)
2. nine o'clock (a.m.)
3. a quarter past ten (a.m.)
4. half past three (p.m.)
5. ten past two (p.m.)
6. seven twenty five (a.m.)
7. four o'clock (a.m.)
8. twenty five to twelve (p.m.)
9. ten to six (a.m.)
10. ten o'clock (p.m.)
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone