Częste błędy w literowaniu (1)

Popraw błędy w zdaniach/pytaniach. W każdym zdaniu jest jeden błąd związany z literowaniem. Przepisz zdania bez błędów.


1. We had no idea were we were.
.
2. We waited for them for two ours.
.
3. He saved lifes of many people. He’s a hero.
. He’s a hero.
4. Everyone was redy to go.
.
5. As usually I came home late.
.
6. This was quiet a good presentation, well done!
, well done!
7. We were having fun when sudenlly the lights went out.
.
8. Your clothes are dirty, what happend to you?
Your clothes are dirty, ?
9. There were a lot of books in the midle of the room.
.
10. When is your brithday?
?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone