Człowiek - Cechy charakteru - przeciwieństwa (2)

Dopisz przeciwną cechę charakteru.


1. patient
2. lazy
3. mean
4. optimistic
5. extrovert
6. rude
7. friendly
8. organized
9. immature
10. boring
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone