Liczebniki porządkowe - różne (1)

Wpisz liczebniki porządkowe (słownie).


1. 1st
2. 24th -
3. 17th
4. 33rd -
5. 40th
6. 52nd -
7. 100th
8. 9th
9. 75th -
10. 66th -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone