Stopniowanie przymiotników (1)

Uzupełnij formę podstawową lub podaj stopień wyższy lub najwyższy przymiotników.


ADJECTIVE * COMPARATIVE FORM * SUPERLATIVE FORM

good
happier
the strongest
difficult
worse
the most careful
tall
bigger
the hottest
far
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone