Przysłówki częstotliwości (2)

Uzupełnij przysłówki częstotliwości.


1. Martha works hard (codziennie) .
2. I (nigdy) do homework on time.
3. How (często) does she study English?
4. My mum (czasami) watches horrors on TV.
5. They (rzadko) take active part in the lesson.
6. He (prawie nigdy) plays computer games.
7. My friends are (zawsze) happy and cheerful.
8. I (często) visit my aunt.
9. Mary (zazwyczaj) goes to school by bus.
10. My family goes away (w każdy piątek) .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone