Przysłówki (2)

Utwórz przysłówki od podanych przymiotników. Niektóre z nich są regularne, a niektóre są nieregularne.


1. angry
2. noisy
3. straight
4. careful
5. calm
6. quiet
7. quick
8. sudden
9. good
10. beautiful