Przymiotniki - przeciwieństwa (3)

Jakie jest przeciwieństwo tych przymiotników? Uzupełnij antonimy.


1. weak
2. long
3. clean
4. easy
5. positive
6. lazy
7. wise
8. ugly
9. fast
10. ill
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone