Przymiotniki - przeciwieństwa (2)

Jakie jest przeciwieństwo tych przymiotników? Uzupełnij antonimy.


1. tight
2. interesting
3. active
4. fortunate
5. relaxed
6. polite
7. rich
8. shallow
9. narrow
10. thin