Przymiotniki - przeciwieństwa (1)

Jakie jest przeciwieństwo tych przymiotników? Uzupełnij antonimy.


1. safe
2. deep
3. cold
4. rich
5. dry
6. first
7. left
8. boring
9. open
10. good
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone