Człowiek - Uczucia i emocje (1)

Uczucia – ułóż litery w odpowiedniej kolejności aby utworzyć przymiotniki.


1. yagnr
2. sppoaeddinti
3. odebr
4. eaasedbrmrs
5. dcitxee
6. ntiatmpie
7. runsvoe
8. leredax
9. aedrsc
10. spurredsi
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone