Życie społeczne - Tłumaczenia fragmentów zdań

Przetłumacz części zdań na język angielski.


1. Someone has (włamał się do) my house while I was away.
2. The prisoner somehow (uciekł) from prison. The police are looking for him.
3. I (zapłaciłam mandat) for speeding. I was in a hurry and I was driving too fast.
4. The (porywacz) called the girl’s parents and demanded ransom of five thousand dollars.
5. Detective Rutkowski (rozwiązał zagadkę) of the missing car. It was hidden behind the bushes.
6. When are you (wyjść z więzienia) ? Are you counting down days already?
7. (Ile województw) are there in Poland? Sixteen?
8. Who is your favourite (polityk) ? Is it Donald Tusk?
9. For what he did he deserves (dożywotnie więzienie) .
10. Thanks to people working in (organizacja charytatywna) , the family survived.

Engly.pl © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone