Tłumaczenie fragmentów zdań - Miejsce zamieszkania

Przetłumacz części zdań na język angielski.


1. I (wprowadziłam się) to my new apartment last night. I am so excited.
2. Hello, come in, please. Take off your coat and (rozgość się) . Ask if you need anything.
3. The library is (po lewej) , opposite the hospital.
4. My aunt lives in (na przedmieściach) of Warsaw. I visit her whenever I have time.
5. This part of Poland is crowded and very (zanieczyszczona) . I wouldn’t recommend it.
6. What I like the most about living in a countryside is being (blisko natury) .
7. Did you (pomalowałeś ściany) yourself or did you have it done?
8. The bus stop is (przed) the supermarket, isn’t it?
9. Is this flat yours or do you (wynajmujesz) it from someone?
10. One day I would like to live (nad jeziorem) , where no one would find me.


Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone