Tłumaczenie fragmentów zdań - Człowiek

Przetłumacz części zdań na język angielski.


1. She has (ciemną karnację) .
2. What are you (boisz się) ?
3. I would like to (przymierzyć) this dress.
4. Are you going to the party? (Baw się dobrze) time.
5. Listen! My best friend fell (zakochała się) with you! She wants to go out with you!
6. What is your (stan cywilny) ?
7. (Nie mogę znieść) this music! Turn it off!
8. What is your (miejsce urodzenia) ?
9. I’m so (podekscytowany) . I’m going to stay in the USA for a year!
10. I was ( w dobrym humorze) so I decided to buy a present for her.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone