Człowiek - Cechy charakteru Tłumaczenia fragmentów zdań

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie 5 wyrazów.


1. (Przestań być taki władczy) and let others share their ideas too.
2. Some (ludzie są po prostu pesymistyczni) and tend to focus on the negative side of things.
3. When it comes to fixing things, he (jest najbardziej godną zaufania osobą) I know. (don't use: dependable, trustworthy)
4. She (chciałaby być zabawna) , but sometimes her jokes miss the mark. (don't use: funny)
5. (Bycie nietolerancyjną osobą) only limits your understanding of the diverse world around you. (don't use: intolerant)
6. Back in college, we (byliśmy całkiem towarzyscy) and enjoyed spending time with friends.
7. He (jest zawsze taki skryty) , and it's hard to get him to open up about his feelings.
8. Despite his serious demeanor, he's (najmniej rozsądną osobą) I've ever met.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone