Człowiek - Cechy charaktery (4)

Przetłumacz poniższe przymiotniki opisujące osobowość na j. angielski. Pierwsza litera została podana, wpisz pełny wyraz do luki.


krytyczny (c)
punktualny (p)
apodyktyczny (b)
pesymistyczny (p)
optymistyczny (o)
godny zaufania (r)
wrażliwy (s)
bystry , dowcipny (w)
rozmowny (g)
impulsywny (i)
zaborczy (p)
otwarty , wolny od uprzedzeń (o)
nietolerancyjny (b)
jędzowaty (b)
towarzyski (s)
zarozumiały (c)
roztargniony (a)
uparty (o)
skryty (r)
rozważny (s)

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone