Znajomość środków językowych - Dobieranie - International Teddy Bear Day / Dzień Misia

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


LOT / ARE / EVERY / LOTS / WERE / ALL

What was your favourite toy when you a kid? Let me guess... was it a teddy bear? In this blog post, I'll tell you some cool things about the most famous toy for kids.
The teddy bear was made to remember one of the American Presidents, Theodore Roosevelt. Back in 1902, Theodore Roosevelt went hunting for bears. But he didn't shoot any bears. When he had the chance, he said no. Not long after that, Rose and Morris Michtom made a soft toy bear and named it "Teddy's bear." of kids everywhere really liked this toy. Every year, millions of teddy bears are made. Some of the most famous ones are Paddington Bear and Winnie the Pooh. People celebrate National Teddy Bear Day year to honor this favorite childhood toy.

Na podstawie: www.nationaltoday.com
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone