Diwali - Uzupełnianie fragmentów zdań

Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie. Nie zmieniaj ich kolejności. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów.


1. How (families / usually / prepare) for the Diwali festival?
2. Sweets and treats (share) among friends and family during this festival.
3. Yesterday, my family and I (celebrate) Diwali with great enthusiasm and joy.
4. Do you know when (Diwali / celebrate) ?
5. (you / like) to join us tomorrow in lighting diyas and exchanging gifts during Diwali?
6. If I were you, I (explore) the beautiful tradition of creating rangoli patterns during Diwali.
7. Diwali (be / popular) than many other Hindu festivals.
8. I (prepare) traditional sweets and snacks right now.
9. What (Diwali / mean) ? Do you know?
10. Over the centuries, Diwali (become) a national festival that's also enjoyed by non-Hindu communities.

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone