Zdrowie - Choroby i leczenie - pytania do dyskusji (częściowe tłumaczenia) (1)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów. UWAGA! Dla ułatwienia w każdym przykładzie podano liczbę wyrazów do uzupełnienia.


1. Have you ever experienced (reakcji alergicznej na) something, and how did you manage it? (4)
2. Could you describe a situation when you had (ból pleców) ? What did you do? (2)
3. Are you (uczulony na coś) in particular. How does it affect your daily life? (3)
4. Why is it important to boost (system odpornościowy) , especially during flu season? (3)
5. What are some common remedies for when you (złapiesz przeziębienie) ? (3)
6. Do you know the location of (najbliższej apteki) . When was the last time you visited it? (3)
7. Talk about the time when you came (zachorowałaś/eś na grypę) . Describe the symptoms you experienced. (4)
8. What should you do when you (masz kaszel) ? (3)
9. What are the common signs of being (odwodniony) ? (1)
10. Share a story about a time when you experienced (zatrucie pokarmowe) . (2)
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone