Mówienie - Which do you prefer? (1)

Spójrz na ilustrację i omów odpowiedzi z innymi uczniami.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone