Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A birthday party - Post-listening (2)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. That was (najlepsze) birthday party I have ever been to!
2. Could you tell me (co chciałabyś) to get for your birthday next year?
3. Mark, why (nie poszedłeś) to your cousin's birthday party last night?
4. I (nie będę zdziwiony) if my best friend forgets about my birthday. He's so forgetful.
5. During my birthday party, everyone was (śpiewali tak głośno) that my neighbours came to see what was happening.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone