Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A birthday party - Post-listening (1)

Zapoznaj się z treścią zadania. Uzupełnij wypowiedź wpisując do każdej luki odpowiedni czasownik z listy poniżej w poprawnej formie czasu Past Simple. Następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.


USE / GO / DECIDE / BE / START / NOT KNOW / WORK / WALK / NOT WANT / THINK

Last night I 1. to my friend's birthday party. As soon as I 2. in, I 3. looking for some familiar faces. I 4. quite surprised to discover that I 5. a single person there! For a moment I 6. I would just give my friend her birthday present, wish her a happy birthday and leave early. However, in the end, I 7. to put on a happy face. After all, I 8. to ruin my friend's party. I 9. this situation as an opportunity to make some new friends and it 10. out well. I had a fabulous time!
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone