Uzupełnianie fragmentów zdań (Wyzwanie Dzień 5)

Uzupełnij zdania 1-3 Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.


1. Rachel and Ross (meet) spring last year.
2. This shelf (be / wide) the other one. Do you agree?
3. Are your (teacher / interest) art?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone