Opis ilustracji (Wyzwanie Dzień 4)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę 1-3 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com
Tekst własny


This photo shows a woman and a horse. The woman is 1. at the horse and she is giving the horse a kiss. She is holding the reins. She 2. long blonde hair. She is wearing a white sleeveless blouse and a pink skirt. The horse seems very calm. They might be on a meadow. In the background, 3. are some trees.
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone