Transformacje ze słowem kluczem (Wyzwanie Dzień 1)

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-3. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


1. Melissa, don't forget to feed the cat before you go out.
REMEMBER
Melissa, the cat before you go out.
2. Jason loves Mary and Mary loves Jason.
OTHER
Jason and Mary .
3. Ben isn't as tall as Paul.
TALLER
Paul Ben.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone