Znajomość funkcji językowych - Dialog (16)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


James: Hey Sally, what's up? Have you thought about what books you want (read) this summer?
Sally: Not really, I haven't had much time to think about it. What about you, James?
James: I have actually made a list of books I'd like to read. There's this book Okrutny Książę by Holly Black. Have you heard of it?
Sally: Yes, I've heard of it. Is it good?
James: I haven't started reading it yet, but I've heard it's fantastic. I'm very excited to read it.
Sally: That sounds interesting. It actually reminds me that there's this book my friends recommended...
James: Really? What (title) ?
Sally: The title is Flawless. It's by Maria Łabęcka. My friends say it's worth reading.
James: Great! Why (don't) swap after we read those books?
Sally: Good idea!
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone