Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (33)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. What's wrong?
B. Me neither.
C. You're very kind.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone