Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (30)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. Not really.
B. Me too!
C. Why not?

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone