Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (28)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. Alright, you can call me.
B. OK, I won't.
C. No problem, I will.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone