Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (27)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. It lasts around one hour.
B. No, it isn't long.
C. The movie is very interesting.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone