Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (25)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. Oh, no! What's happened?
B. I work in a hospital.
C. When are you going to hospital?

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone