Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (24)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. I'd like to live in Germany.
B. I'd like to be a vet.
C. I'd like to do it now.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone