Znajomość funkcji językowych - Dialog (20)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Shop Assistant: Good afternoon, (how) help you?
Trevor: Hi, I'd like to buy some flowers for my grandmother's birthday, but I'm not sure what to get her.
Shop Assistant: We can help you with that. We have a variety of different flowers, (example) roses, lilies, and daisies. Would you like me to show you some of them?
Trevor: Yes, please. Which one is the most colourful?
Shop Assistant: If you're looking for something colourful, we have some beautiful bouquets of different flowers in different colours. They're always a great option for birthdays.
Trevor: That sounds perfect. How much is this one?
Shop Assistant: (costs) $20.
Trevor: I'll take it.
Shop Assistant: Great. Let me wrap it up for you.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone